Informacje o Driver CPC

 
Zanim przeczytają Państwo naszą ofertę dotyczącą kursu przygotowawczego do Driver CPC (patrz następny link), lub kursu szkoleniowego Driver CPC dla „starych” kierowców (patrz dwa linki dalej) warto by było przeczytać najpierw czym w ogóle jest Driver CPC.

Otóż Driver CPC (Certyficate in Professional Competence) jest świadectwem kwalifikacji zawodowej kierowcy ciężarówki lub autobusu (lub ciężarówki i autobusu).
Ma on na celu utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa wśród kierowców ciężarówek i autobusów.
Driver CPC został wprowadzony z dniem 9-tego września 2008 dla kierowców autobusów, a rok później, czyli 9 – tego września 2009 dla kierowców ciężarówek we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od tych dat, profesjonalni kierowcy będą uczestniczyć w systematycznych szkoleniach.

Jaki wpływ na posiadaczy full licence kategorii C i D ma Driver CPC? 

Jeśli posiadasz prawo jazdy na autobus wydane przed 9 – tym września 2008, lub na ciężarówkę wydane przed 9 – tym września 2009, automatycznie wchodzisz w posiadanie Driver CPC bez zdawania dodatkowych egzaminów.
Jeśli jednak chcesz utrzymać ważność Driver CPC musisz odbyć szkolenie w wymiarze 35 godzin przez następne 5 lat (siedem godzin rocznie).
Po odbytym szkoleniu dostaniesz kartę Driver CPC zawierającą twoją fotografię i podpis.
Jeśli nie odbędziesz 35 – cio godzinnego szkolenia w ciągu tych pięciu lat nie dostaniesz karty, co za tym idzie nie będziesz mógł pracować jako zawodowy kierowca.
Jeśli posiadasz prawo jazdy na kategorię C i D powinieneś odbyć 6 – cio dniowy kurs w ciągu pięciu lat (42 godziny w ciągu 5 lat). Cztery moduły (4 dniowy kurs) będą prowadzone dla obydwu kategorii, jeden moduł (1 dniowy kurs) będzie dotyczył kategorii C a kolejny moduł (kolejny, ostatni 1 – dniowy kurs) będzie dotyczył kategorii D. I takie szkolenia, w wymiarze 42 godzin dla kategorii C i D należy odbywać co każde pięć lat.

Jaki wpływ ma Driver CPC na nowych kierowców?

Jeśli chcesz zostać zawodowym kierowcą autobusu po 9 września 2008 lub zawodowym kierowcą ciężarówki po 9- tym września 2009 musisz zdać egzaminy na Driver CPC w które wlicza się:

 • 100-tu minutowy teoretyczny test wielokrotnego wyboru na Driver CPC (pytania mieszane na kat C i D) 135-cio minutowy test teoretyczny „Case Study” na Driver CPC (do 3 scenariuszy dostajesz pytania, na które będziesz musiał odpowiedzieć pisemnie)
 • 90 – cio minutowy test praktyczny z jazdy
 • 30 – to minutowy test praktyczny na Driver CPC (sprawdzający znajomość kandydata na profesjonalnego kierowcę z bezpieczeństwa, praktycznego zademonstrowania wiedzy o pojeździe, z wiedzy o komponentach i całej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do zawodowej pracy kierowcy).

Kiedy zdasz już powyższe 4 egzaminy możesz zaaplikować o wydanie twojego prawa jazdy (Full Driving Licence) i  karty Driver CPC na odpowiednią kategorię. Później, aby zachować ważność twojej karty CPC musisz odbyć szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin lub 42 godzin dla kategori C i D (siedem godzin rocznie) przez następne 5 lat. Jeśli nie zdasz jakiejś części egzaminu możesz ponownie zaaplikować o ponowny egzamin z nizdanej części.

Co to jest szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe, to szkolenie, które musisz odbyć każdego roku aby twoje Driver CPC zachowało ważność.
Wszyscy zawodowi kierowcy muszą przejść szkolenie w wymiarze 35 godzin co każde 5 lat (7  godzin rocznie) aby Driver CPC zachowało ważność.
Jeśli posiadasz prawo jazdy na kategorię C i D i chcesz odbyć badanie okresowe na te dwie kategorie, to powinieneś odbyć 6 – cio dniowy kurs w ciągu pięciu lat (42 godziny w ciągu 5 lat). Cztery moduły (4 dniowy kurs) będą prowadzone dla obydwu kategorii, jeden moduł (1 dniowy kurs) będzie dotyczył kategorii C a kolejny moduł (kolejny, ostatni 1 – dniowy kurs) będzie dotyczył kategorii D. I takie szkolenia, w wymiarze 42 godzin dla kategorii C i D należy odbyć co każde pięć lat.
Jednodniowe szkolenia są prowadzone w 7 – mio godzinnych blokach. Szkolenie to obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jazdy środowiskowej, problemów związanych z higieną i byciem zawodowym kierowcą.
Szkolenie to pomoże Ci w zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności, tak byś był pewien / pewna, że jesteś kierowcą o najwyższych, profesjonalnych standardach.
Pomoże Ci to również zaktualizować wszystkie zmiany w przemyśle i osiągnięcie korzyści
z uczestniczenia w szkoleniach w przeciągu całej Twojej kariery zawodowej.

Kiedy nie potrzebuje Driver CPC?

Jeśli kierujesz którymkolwiek z poniższych pojazdów nie potrzebujesz Driver CPC. A tymi pojazdami są:

 • Pojazdy nie przekraczające 45 km/h.
 • Pojazdy używane w siłach zbrojnych, obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.
 • Pojazdy poddawane testom drogowym dla rozwoju technicznego, naprawom lub konserwacją, albo nowym przebudowom pojazdów, które nie zostały oddane do użytku.
 • Pojazdy używane do stanów nadzwyczajnych lub akcji ratunkowych.
 • Pojazdy używane do nauki jazdy dla każdego, kto chce otrzymać prawo jazdy lub Driver CPC.
 • Pojazdy używane do przewozu pasażerów lub towarów na użytek osobisty (nie dla biznesu!)
 • Pojazdy przewożące materiały lub sprzęt, których kierowca używa jako część swojej pracy, a zajęcie kierowania pojazdem nie jest główną działalnością kierowcy.

Koszty egzaminów na prawo jazdy i Driver CPC.

 • Test wielokrotnego wyboru na Driver CPC – 72 euro.
 • Test teoretyczny (scenariusze) na Driver CPC – 72 euro
 • Test praktyczny (standardowy test z jazdy) – 120 euro.
 • Praktyczny test na Driver CPC – 32 euro.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie Driver CPC, prosilibyśmy o spisanie wszystkich pytań na kartce  i umówienie się  na konsultację telefoniczną lub osobistą. Koszt konsultacji to 20 euro (czas konsultacji do pół godziny). Prosilibyśmy o wpłatę wymaganej kwoty na nasze firmowe konto z dopiskiem Państwa imienia i nazwiska, a następnie o wysłanie wiadomości tekstowej na numer 086 33 77 857 o treści: "Wpłacono opłatę za konsultację, Imię i nazwisko osoby wpłacającej. Proszę o kontakt" Następnie nasz instruktor zadzwoni do Państwa i odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania.