LICENCJONOWANY INSTRUKTOR JAZDY ADI

 

Bartłomiej Beta - założyciel Beta Driving School, otrzymał kwalifikacje instruktora (ADI)  w 2009r. Obecnie udziela lekcji na kat. B i C.

 

Swoją przygodę z motoryzacją zaczął od najmłodszych lat. W wieku 17 lat, kiedy było to tylko możliwe Bartek zdał egzamin praktyczny na kategorie B, a pod koniec trwania swoich studiów zaczął kompletować kolejne kategorie praw jazdy.
W styczniu 2007 uzyskał kategorie C, w sierpniu 2007 kategorie CE, a w marcu 2008 zdał egzamin na kategorie D.

W 2006 roku Bartek odbył w okresie od 14.02.2006 do 24.05.2006 128-mio godzinny kurs szkolenia teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, w skład którego wchodziły psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym, technika kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
i praktyka instruktorska, oraz 80 godzin szkolenia praktycznego pod okiem doświadczonych instruktorów
i egzaminatorów.

W dniu 23.06.06 zdał egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Egzamin składał się z części teoretycznej, pokazu przeprowadzania zajęć teoretycznych i części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

 
Jako wykwalifikowany instruktor w okresie od 1.10.2006 do 15.09.2007 był zatrudniony
w Szkole Nauki Jazdy Mirosława Bety (firmie jego ojca). W między czasie uczęszczał na rozmaite kursy związane
z przygotowaniem do pracy w transporcie. Zdobył zaświadczenie
z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne
w cysternach i innych pojazdach (ADR). Ukończył również 67-mio godzinny kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 

Po zakończonych 5 – letnich studiach magisterskich – kierunek pedagogika, Bartek wyjechał na stałe do Irlandii wymieniając w niej swój dyplom na irlandzki, co zakwalifikowało go do poziomu wykształcenia odpowiadającemu Fetac Level 9.
Przez pierwsze dwa lata Bartek pracował jako kierowca ciężarówki (Rigid Driver)
i tira (Artic Driver). Irlandię zjeździł wzdłuż i wszerz, dzięki czemu poznał topografie każdego większego miasta.

Kiedy w Irlandii pojawił się „wielki bum” na prawo jazdy po polsku, postanowił wykorzystać swoje wcześniejsze umiejętności i kwalifikacje do tego by nauczać i przygotowywać swoich rodaków do egzaminu teoretycznego
i praktycznego.
W zasadzie do 30-go kwietnia 2009 roku każdy mógł zostać instruktorem jazdy, wystarczyło, że posiadał przynajmniej przez 2 lata prawo jazdy na kategorię, której nauczał i był nie karany sądownie i cieszył się dobrą reputacją. Na szczęście rząd irlandzki ukrócił  tą samowolę i wprowadził rygorystyczne etapy egzaminowania kandydatów na instruktorów.

 
Pod koniec kwietnia 2009 roku nasz instruktor zdał etap teoretyczny na kategorię B i 28.05.2009 na Finglas
w Dublinie zdał Stage 2 za pierwszym podejściem z Egzaminatorem ADI, który oceniał jazdę Bartka.
Po zdanym drugim etapie nadeszła pora na trzeci i ostatni, najtrudniejszy etap, gdzie to egzaminator siada za kierownicą i udaje „niesfornego” ucznia.
Kandydat na instruktora ADI musi się wykazać znakomitym podejściem do ucznia, a także wychwycić wszystkie błędy, które popełnia „egzaminator – uczeń”.
Jednak doświadczenie Bartka oparte na solidnej wiedzy zaowocowało, że 24.09.09 spełnił on 16 /16 „Core Competencies” i zdał cały egzamin z wynikiem 94%.
 
 
 
W grudniu 2015 nasz instruktor w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie klientów postanowił rozszerzyć swoje kwalifikacje na wyższe kategorie . Zaliczył egzamin teoretyczny za pierwszym podejściem dla kategorii C, CE i D.
22.02.2016 roku zdał drugi i ostatni półtoragodzinny egzamin sprawdzający z jazdy dla kategorii C, również za pierwszym podejściem z bardzo dobrym wynikiem dwóch drobnych błędów (na cztery możliwe).
Dwa tygodnie później została wydana mu nowa licencja dla kategorii B i C.
Na początku 2017 roku Bartek będzie podchodził do egzaminów praktycznych kategorii CE i D, tak aby skompletować swóje kwalifikacje instruktorskie do wszystkich kategorii (oprócz motocykla).
 

Na chwilę obecną Bartek uczy jazdy  na kat B (samochód osobowy) i kat C (samochód ciężarowy) - jego numer referencyjny ADI to F 34803 (im niższy numer referencyjny instruktora, tym jego doświadczenie jest większe. Dla przykładu w 2009 roku były wydawane numery od 34000 wzwyż, a obecnie w 2016 są wydawane od 39000. Daje to porównanie, że w przeciągu 8 lat przybyło w Irlandii 5000 instruktorów)

18-go maja 2010 roku nasz instruktor zdał swój pierwszy Check Test z egzaminatorem ADI z Finglas (Con Shaivnen) za pierwszym razem z wynikiem 100%. Każdy instruktor mimo tego iż zdał kwalifikacje raz na dwa lata musi przejść taki właśnie test sprawdzający.
Dwa lata później Check Test zaliczony został z Supervisor-em ADI (drugim najwyższym rangą egzaminatorem
w Irlandii) Stephen-em Murphy.

Po 6 latach od wydanych kwalifikacji Check test ponownie został zaliczony za pierwszym razem z perfekcyjnym wynikiem z Con-em Shivnen.
Cztery miesiące później nasz instruktor miał egzamin praktyczny na kategorię C  z trzecim rangą egzaminatorem
w Irlandii Tom-em Storey który to egzamin również zdał za pierwszym razem.

Wysoka zdawalność egzaminów przez Bartka (i to wszystkich za pierwszym podejściem), z najwyższymi rangą egzaminatorami w Irlandii (którzy oceniają jedynie instruktorów i egzaminatorów z którymi to Państwo będą mieć
w przyszłości swój egzamin praktyczny z jazdy) powinna dać Państwu gwarancje kompetencji i jakości świadczonych przez Bartka usług.

Certyfikat poniżej jest dla Państwa dowodem profesjonalizmu właściciela Beta Driving School.

Pozdrawiamy i zapraszamy.